LeoVegas ansoker om spellicens i Sverige

LeoVegas ansöker om spellicens i Sverige

När Sverige nu, med start från 1 januari 2019, avvecklar sitt spelmonopol och inför ett licenssystem så står många kasinooperatörer redo. Vårt avlånga land har redan börjat ta emot ansökningar, och LeoVegas var inte sena med att nappa. Som en del av företagets långsiktiga expansionsstrategi kommer de den kommande tiden att storsatsa på Sverige.

Enligt Gustaf Hagman, koncernchef, ser LeoVegas fram emot de möjligheter som licenssystemet kommer att innebära. Inte bara för kasinooperatörer, utan även för landet. Att Sverige blir en reglerad marknad ser de som ett viktigt steg mot rättvis konkurrens och möjligheten för kasinoföretag att vara fullt verksamma på den svenska marknaden.

Stora möjligheter väntar

På bred front så går allt fler länder mot att bli reglerade marknader. Det verkar i stor utsträckning som att EU-baserade licenser snart kanske bara är ett minne blott. Detta gör att de flesta stora aktörer nu aktivt söker licenser i ett flertal länder. Sverige, tack vare sin väl fungerande marknad, lättnavigerade lagreglering och teknikvänliga klimat, är av naturliga skäl en oerhört intressant marknad.

För LeoVegas kommer reglerade marknader att vara en av de viktigaste inslagen i deras framtida företagsstrategi. I skrivande stund kommer 39% av deras spelrelaterade nettoomsättning från reglerade marknader. Denna siffra kommer det största sannolikhet att öka de kommande åren, då de söker om licens på allt fler marknader.

Ansvarsfullt spelande är viktigt

Med varumärket LeoSafePlay så prioriterar LeoVegas ansvarsfullt spelande. Anledningen att detta har blivit ännu viktigare för operatörerna är att reglerade marknader ställer högre krav på verksamheten. De företag som inte har verktyg för tryggt och säkert spelande lär förmodligen få det mycket mer svårt att bedriva som verksamhet i framtiden. För LeoVegas är det däremot naturligt att säkerställa att den egna verksamheten bedrivs på ett sätt som är ansvarsfullt inte bara mot de egna spelarna, utan även mot de marknader där företaget bedriver verksamhet.

LeoSafePlay drivs som ett fristående företag, vars syfte är att skapa förutsättningar för ansvarsfullt spelande och främja företagets långsiktiga strategi att vara en seriös och pålitlig aktör. LeoVegas primära fokus är numera den mobila upplevelsen, då den har blivit en given del av kasinobranschen.  Under 2017 så passerade företaget en viktig milstolpe, då företaget värderades till motsvarande nio miljarder svenska kronor vilket anses vara ett stort steg för ett så pass ungt uppstartsföretag.

Företaget själv ser den svenska teknikvänligheten som en stor del av deras framgång. Även om operatören bedriver den största delen av sin verksamhet från Malta, så sker utvecklingen till stor del i Sverige. På så sätt är svensk teknisk kompetens avgörande för företagets framtid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, även känd som Stockholmsbörsen, och har även sina rötter i landet. Därför blir det för dem ett kärt återkopplande nu när de inväntar svar gällande licensansökan. Då alla kriterier är uppfyllda kommer de med allra största sannolikhet tilldelas tillstånd att bedriva kasinoverksamhet i Sverige. På så sätt blir LeoVegas en av de största och mest etablerade aktörer som kommer att hjälpa till att göra Sverige till en kasinonation.