konferensen Gaming in Holland

Populära Gaming in Holland bjuder på nyheter under 2018

Den årliga konferensen Gaming in Holland har länge varit årets största händelse för den holländska spelindustrin. Där kan besökare ta del av de allra senaste nyheterna, och branschens aktörer får möjligheten att umgås med såväl varandra som sina kärnkunder. På så sätt har konferensen blivit en viktig mötesplats och ett nav i den numera väloljade holländska spelbranschen.

Detta års evenemang kommer att utspela sig mellan 19:e och 20:e juni på unika De Hallen Studios i Amsterdam. Men varför bör man prioritera att besöka detta evenemang när det arrangeras så många liknande händelser världen över?

Unik insikt i branschens framtid

I Europa så står spel- och kasinobranschen inför ett stort antal utmaningar. För oss svenskar har det varit svårt att undvika faktumet att vårt gamla spelmonopol kommer att fasas ut och ersättas med ett licensbaserat system. Spanien håller på att överväga en liknande reform, vilket har fått Holland att överväga huruvida de riskerar att hamna på efterkälken. Kommer Sverige att bli ett framtida spelparadis? Hur kommer reformerna att påverka EU-samarbetet? Detta är några av de frågor som kommer att behandlas, och intressant nog verkar det som att den svenska modellen är på väg att bli trendsättande.

Undrar du hur du själv kan bli en del av den ständigt växande internationella spelbranschen? På Gaming in Holland (GiH) kommer ledande aktörer att diskutera vad som krävs för att arbeta i onlinekasinobranschen. Många av de främsta bolagen kommer att närvara, endera som föreläsare eller sponsorer, vilket ger en unik chans att knyta långvariga kontakter.

Kombinerat nytta och nöje

Det hela är såklart även en perfekt ursäkt att ta del av god mat och dryck, samt att få chansen att utforska vackra Amsterdam som är smockfullt av nöjen och upplevelser. Turligt nog utspelar sig konferensen mitt i ett av stadens mest populära och historiska distrikt. Kanske tänker man sig att man som svensk inte har något att hämta från en spelkonferens i Holland, men skenet kan bedra.

När Sveriges riksdag röstade igenom förslaget om en omreglerad spelmarknad väckte det många reaktioner. Från spelbolagens håll blev många oroliga att befintliga EU-baserade licenser nu skulle behöva ersättas med kostsamma svenska licenser. Det är ännu för tidigt att säga med någon säkerhet hur det hela kommer påverka den svenska spelmarknaden. Men många aktörer som är verksamma på svenska marknaden har höjt blicken mot övriga Europeiska länder, däribland Holland, som en smidig alternativmarknad.

Denna konferens ger ett förträffligt tillfälle att få en förstahandsupplevelse av hur det Holländska spelmaskineriet fungerar, vad deras framtida ambitioner är och hur de ser på den gemensamma Europeiska spelmarknaden. Kasinovärlden har verkligen kommit att bli internationell, och det blir allt mer uppenbart att de som inte ständigt arbetar med att hålla sig aktuella verkligen riskerar att hamna på efterkälken.

På Gaming in Holland bjuds vi på ett insiderperspektiv och får många möjligheter att hänga med i den pågående utvecklingen. Kan du själv inte närvara så bör du verkligen hålla noggrann koll på rapporteringen i samband med konferensen.