Svenska omregleringen av kasinomarknaden vacker engagemang

Svenska omregleringen av kasinomarknaden väcker engagemang

Nu när det börjar närma sig årsskiftet så är det uppenbart att Sverige väcker enorm uppmärksamhet. När det gäller kasinovärlden så är få saker växt så mycket internationellt intresse som den pågående avvecklingen av det svenska statliga spelmonopolet.

I och med 2019 så kommer statligt ägda Svenska Spel inte längre vara den enda aktör med rätt att fullt ut vara verksam i Sverige. Istället så får nu privata företag möjligheten att söka licens. De som tilldelas licens kommer, till skillnad från tidigare, att kunna erbjuda sina tjänster, göra reklam för dem och bedriva verksamhet på lika villkor.

Enligt Lotteriinspektionen har man aldrig tidigare sett så mycket intresse för Sverige som kasinoland. I skrivande stund så har 22 operatörer beviljats licens, men så många som 70 förväntas att skicka in förhandsansökningar. Detta talar sitt tydliga språk och visar att 2019 kommer att bli förändringarnas år för Sverige.

Vissa förblir skeptiska

Även om många redan har valt att söka förhandslicens så förblir vissa företag mer skeptiska. Populära aktörer likt Betsson, LeoVegas och Kindred Group uppges vara några av de företag som redan beviljats licens. Men den skeptiska skaran är fortfarande stor.

Många inväntar årsskiftet för att se hur smidigt avregleringen går. Många företag väljer att ta det säkra före det osäkra, då de inte vill uppleva eventuellt oväntade problem Detta är inte så konstigt då kasinobranschen numera omsätter mer än de flesta övriga branscher, och är en av den internationella ekonomins stora draglok.

Den svenska förhoppningen är såklart att få ta del av den enorma omsättningen som utländska aktörer genererar. Tanken är att de ska välja att söka licens i Sverige, och därmed kunna vara verksamma på en mogen och reglerad marknad.

En marknad med potential

Många har enorma förväntningar på den svenska marknaden. Och inte minst Lotteriinspektionen har valt att se positivt på möjligheten för Sverige att bli en europeisk kasinometropol. Men det kommer nog att dröja en stund in på året innan vi får se om dessa förväntningar realiseras. Ska man tro prognoserna kommer det däremot bli en enorm framgång.

Sverige har blivit ett rationellt val, då landet har bred teknisk kompetens och enormt utbredd infrastruktur för internet. Om avregleringen går väl så kan operatörer dra stor nytta av det Sverige har att erbjuda, och landet kan i gengäld dra nytta av den omsättning som operatörerna bidrar med.

Många operatörer ser med särskild optimism på den svenska marknaden för e-sport och sportsbetting. Sverige anses helt enkelt vara en av de mest utvecklade sportsbettingmarknaderna som finns, men högt engagemang och kunnig befolkning. Därför har flera aktörer förhoppningen att denna sorts betting ska få ett större genomslag.

När vi nu bara är några månader från avregleringen är det upp till bevis för såväl operatörerna som Sverige. Om allt går väl så kommer det lilla avlånga landet med största sannolikhet bli en av Europas främsta kasinometropoler. Med tanke på hur många operatörer som redan har blivit tilldelade en licens så är det inte mycket som talar för att avregleringen blir annat än en framgång.