Svenska Spels omsättning sjönk under Q2 2018

Svenska Spels omsättning sjönk under Q2 2018

Även om Svenska Spel anses vara något utav en institution i svensk kasinoverksamhet och betting så har samtida utveckling minst sagt rubbat deras position. Under 2018 så har deras omsättning minskat med 4% och deras driftintäkter sjunkit med hela 11%. Med tanke på den stora förändring som det svenska kasinolandskapet står under så är detta förmodligen allt annat än de nyheter som Svenska Spel önskar ta del av.

Då det svenska spelmonopolet, med Svenska Spel som utvald innehavare av spelrättigheter, nu fasas ut till förmån för ett licensbaserat system så kommer privata aktörer att kunna ansöka om rätten att vara verksam på svenska marknaden. Detta systemskifte inträffar 1 januari 2019, och kommer för Sveriges del att ställa många saker på huvudet. Men är detta anledningen till Svenska Spels försämrade omsättning?

En svensk spelinstitution

Det statliga bolaget Svenska Spel grundades 1997 som ett sätt att harmonisera all svensk spelverksamhet. Förlagen var Svenska tipstjänst som redan 1934 började ansvara för spelrelaterad verksamhet. Sedan dess har de varit den enda aktören som haft möjligheten att vara fullständigt verksam på svenska marknaden. Den Europeiska Unionen, med fri rörlighet för varor och tjänster, luckrade i viss utsträckning upp monopolet. I och med det europeiska samarbetet så fick kasinooperatörer möjligheten att erbjuda sina tjänster till den svenska befolkningen, men hade ingen möjlighet att göra reklam för sina tjänster.

Allt detta förändrades däremot i och med den så kallade spelreformen. Tack vare denna kan, i och med början av 2019, alla privata aktörer ansöka om spellicens. De som tilldelas licensen kommer att kunna att agera på svenska marknaden med samma villkor som svenska spel. Däremot med ett särskilt undantag. Svenska Spel kommer att fortsätta ha en viss skattelättnad.

Vad ligger bakom den problematiska utvecklingen?

Är det denna förändring av spelmarknaden som har gjort att Svenska Spel tappar intäkter? Enligt Svenska Spels VD, Lennart Käll, har bolaget en fortsatt stark position på svenska marknaden. De fortsätter att strävar efter att möta kunders efterfrågan på spännande spelupplevelser. Med högt forttroende bland såväl befintliga som blivande kunder anser han att de är väl positionerade för fortsatt expansion på den växande spelmarknaden.

Men detta är så klart inte det sista ordet. Svenska Spel kommer att för första gången i deras historia behöva konkurrera med andra aktörer. Huruvida deras tjänster kommer att vara mer lockande än övriga bolags återstår att se. Helt klart kommer de att få kämpa för att upprätthålla sin position som den främsta aktören inom svensk kasino och betting. Även om deras VD verkar vara bombsäker på att deras position är orubblig så är analytikerna inte lika säkra. Tiden kommer att utvisa huruvida Svenska Spel kan prestera på en marknad där innovation och kundbehov är vägledande.

För spelare är såklart utvecklingen gynnsam då fler aktörer i de flesta fall leder till prispress och konkurrens om att locka flest spelare. När Svenska Spel tappar mycket av sina lagreglerade förmåner är chanserna stora att privata bolag kommer att ta en stor del av marknaden och därmed i ytterligare utsträckning påverka Statliga Spels intäkter.