svenska statliga spelmonopolet

Sverige sätter siktet mot internationell kasinoverksamhet

Det svenska statliga spelmonopolet, förvaltat av delvis privata aktörer så som Svenska Spel och ATG, har under lång tid varit helt förhärskande i Sverige. Så dominerande har spelmonopolet varit att det inte är förrän de senaste åren som svenskar har kommit i kontakt med andra speloperatörer. Anledningen till att saker och ting förändrades var att EU-samarbetet ställde förhållandevis höga krav på konkurrensneutralitet. Därför var Sverige helt enkelt tvunget att acceptera kasinotillstånd giltiga i övriga EU-länder.

Men samtida lagstiftningsmässiga förändringar har resulterade i oanade förändringar. Den så kallade spelutredningen föreslog att Sverige skulle slopa spelmonopolet, till förmån för ett licensbaserat system. Detta kom på tal då Europeiska Unionen helt ansåg att utländska aktörer bör få en chans att etablera sig på svenska marknaden på ett likvärdigt sett. Svenska spelmonopolet tillåter, till exempel, inte att utländska aktörer gör reklam för sina tjänster. Och då endast ett fåtal inhemska aktörer hade speltillstånd blev det de facto omöjligt att vara verksam i Sverige.

Möjlighet att söka pokerlicens från mitten av 2018

I och med augusti 2018 så kommer såväl inhemska som utländska aktörer att kunna söka tillstånd att vara verksam inom Sveriges gränser. Det krävdes däremot enorm påtryckning från den Europeiska Unionen för att Sverige skulle acceptera dessa nya villkor. Men i och med augusti så kommer alla intressenter att kunna söka om licens för att bedriva spelrelaterad verksamhet i Sverige.

De som tilldelas licens kommer att kunna erbjuda sina tjänster i Sverige på samma villkor som svenska spel. Detta innebär fullständiga möjligheter att göra reklam och lika fullständiga rättigheter att erbjuda spelrelaterade tjänster. Hur många som faktiskt kommer att söka licens är fortfarande oklart, men enligt prognoser så kommer ett stort antal bolag att faktiskt göra det.

Svenska spel är nöjda med utvecklingen

Trots att monopolet slopas så är Svenska spel faktiskt nöjda med utvecklingen. Men hur kommer detta sig? Mycket har att göra med att förändringarna kommer att resultera i en reglerad marknad där samtliga aktörer bidrar till skatteintäkter och spelar utifrån gemensamma spelregler. Då Svenska spel, i sin natur, är en förlängning av svenska staten välkomnar de såklart initiativ som främjar upprätthållandet av den statliga kontrollen.

Men hur kommer det sig att Europeiska Unionen arbetar för denna utveckling? Det hela handlar i grund och botten om harmonisering. Genom att främja medlemsländernas möjligheter att införa licens så får unionen på samma gång bättre översikt över vilka företag som är verksamma på spelmarknaden.

Det är inte bara Sverige som är under lupp. Belgien, Cypern, Tjeckiska republiken, Lettland, Polen och Rumänien har samtliga fått kritik för att de inte erbjuder utländska företag rättvisa konkurrensvillkor. På sikt kommer samtliga EU-länder att verkligen behöva anstränga sig för att tillgodose de strikta krav som unionen ställer. För Sveriges del så betyder det att landet går i bräschen för en i stort sett oundviklig utveckling. Med lite tur kommer många spelföretag att söka sig till Sverige för att få möjligheten att etablera sin verksamhet på en gynnsam marknad som har jämlika spelregler och rättvisa regler för såväl statliga aktörer som privata företag.