De nya svenska lagarna för e-spel

De nya svenska lagarna för e-spel

I december 2017 lade den svenska regeringen ett förslag om en ny spellag. Lagen handlar bland annat om att införa olika typer av licenser för svenska spelbolag, och omfattar såväl alla sorters spel där man spelar om pengar, såväl onlinespel som spel på hästar och pengasatsning i idrottssammanhang. Lagen kommer utvärderas över en treårsperiod.

När kommer de nya lagarna införas?

De nya lagarna beräknas träda i kraft den 1 januari 2019, men det kommer gå att ansöka om licenser från och med 1 juli 2018. Det finns ingen begränsning på maxantal licenser ett spelbolag behöver uppfylla, däremot måste alla aktörer som tillhandahåller spel med pengar uppfylla vissa kriterier för att få bedriva sin verksamhet lagligt. Dessa kriterier har bestämts av Regeringen och Tillsynsmyndigheten och syftar till att kolla hur olika operatörer jobbar med bland annat säkerhet, kundskydd och hur de hanterar spelande på ett ansvarsfullt sätt. När ett spelbolag ansöker om licensen kommer bedömningar göras både över licensen som ansöks om och över företaget som ligger bakom detta.

Vad är bakgrunden till reformen?

Anledningen till lagförslaget är att staten vill ha ökad kontroll över spelmarknaden. Tidigare har det bara varit lagligt för statliga Casino Cosmopol (www.casinocosmopol.se) att bedriva spelverksamhet där man spelar om pengar. Detta har lett till att svenska onlinecasinon och liknande har flyttat och registrerat sin verksamhet utomlands, för att på så sätt gå under andra länders spellagar. Detta har i sin tur inneburit att vinsterna som gjorts på dessa onlinecasinon varit skattefria i Sverige. I samband med införandet av dessa lagar kommer också Spelmyndigheten ta över rollen som tidigare innehades av Lotteriinspektionen (www.lotteriinspektionen.se).

Vad kommer de nya spellagarna innebära?

Spellagarna som införs kommer främst innebära att alla aktörer på den svenska spelmarknaden som tillhandahåller spel med pengar ska inneha licens. Om ett företag saknar licens kommer det vara förbjudet för dem att bedriva denna typ av spelverksamhet. Det kommer finnas sex olika licenser som går att ansöka om.

För spelare kommer spellagarna bland annat innebära att man kommer vara tvungen att registrera sig hos spelbolagen för att kunna spela med pengar. Tidigare har detta bara gällt vid viss spelverksamhet, men efter införandet av dessa spellagar kommer det vara obligatoriskt för all typ av spelverksamhet.

Det kommer också införas skatt på vinster för licenspliktiga spel, som kommer ligga på 18 procent.

Vad vill regeringen reglera med spellagarna?

Regeringen formulerar det som att spellagarna ska motverka bland annat överdrivet spelande för att skydda spelarna. Lagarna är också tänkta att reglera hur marknadsföring görs och ska vara ”måttfull”. Lagarna vill också reglera skatterna genom att införa vinstskatt på 18 procent. Dessutom ska matchfixering kunna dömas som spelfusk.

Invändningar mot lagförslaget

Efter förslaget om de nya spellagarna och licenserna har det uppstått viss kritik. Bland annat Folkhälsomyndigheten har kommit med vissa invändningar där de anser att lagarna borde vara stramare än de är. Till exempel att åldersgränsen för spelande med pengar borde höjas till 20 års ålder istället för att fortsätta gå vid 18 års ålder. De hade också gärna sett ett förbud mot bonusar, då detta ofta bidrar till ett ohälsosamt spelande hos användarna. I och med att lagarna bland annat syftar till att främja ett sunt och balanserat spelande kan det anses vara problematiskt att ha kvar vissa delar av spelverksamheten som kan motverka, eller åtminstone förebygga, detta.