igaming forum 2018

iGaming-forum 2018

Under 2018 kommer iGaming-forum äga rum i Sverige. Evenemanget kommer hållas på Berns i Stockholm mellan den 17-18 april.

Varför kommer iGaming-forum att hållas?

iGaming-forum är en tillställning som har arrangerats under tio års tid, och syftar till att diskutera de senaste trenderna inom spelindustrin i allmänhet och den svenska spelmarknaden i synnerhet.

Fokuset för årets iGaming-forum kommer till stor del handla om den omreglering av onlinespelmarknaden som regeringen har beslutat om. Syftet med omregleringen är att göra onlinespelmarknaden mer säker för dess användare, samtidigt som företagen kommer vara tvungna att bedriva en mer ansvarsfull verksamhet. Omregleringen kommer träda i kraft i januari 2019, men omstruktureringen inför detta kommer påbörjas redan under juni 2018.

Tidigare har enbart statlig spelverksamhet varit laglig i Sverige, vilket gjort att privata aktörer har flyttat sin verksamhet utomlands där andra lagar har varit gällande. Omregleringen kommer öppna upp möjligheten för privata aktörer att bedriva skattepliktig spelverksamhet även i Sverige.

Spelmarknaden är under ständig förändring. För några år sedan genomförde Danmark en omorganisering av sin spelmarknad genom att införa en speciell spellicens för att få bedriva spelverksamhet online, vilket är en trend som nu har spridit sig till Sverige.

iGaming-forum riktar sig bland annat till personer som är verksamma inom spelbranschen, CEO:s, CMO:s, CTO:s, direktörer, produktutvecklare, chefer över spelbolag, företagsutvecklare och liknande.

Vilka ämnen kommer diskuteras på iGaming-forum?

Dagens spellandskap håller på att förändras snabbt. Det finns ny teknik som möjliggör bland annat artificiell intelligens och som har en inverkan i onlinespelvärlden. Programvaran som används för detta är ofta lättillgänglig. Detta påverkar spelarna och kan göra det mer otryggt att spela online.

Utöver det kommer även cybersäkerhet att diskuteras. Det upptäcks regelbundet brister inom cybersäkerheten och omfattar hela världen, inklusive spelmarknaden. Att kunna förebygga och förhindra eventuella brister inom säkerheten blir därmed en nödvändighet för att kunna tillhandahålla en trygg plattform för användarna.

Det kommer hållas panelsamtal om bland annat Sveriges omreglering av onlinespelmarknaden; skattesatserna, förväntningar och hur spelmarknaden generellt ser ut. Andra ämnen som kommer diskuteras är spelutveckling, digitala jobb och företagens roll. Det kommer också berättas om hur den danska spelmarknaden sett, och ser, ut; vad Sverige kan dra lärdom av och vad som fungerat bra.

Tidigare har de huvudsakliga inkomsterna från den svenska spelmarknaden huvudsakligen kommit från Svenska Spel, operatörer utan svensk licens, ATG, Postkodföreningen, reglerade operatörer, IOGT-NTO, SAP-SSU och Folkspel. Efter att spellicensen införts 2019 kommer det förmodligen ske en förändring av inkomstkällorna, då fler privata aktörer kommer kunna – och förväntas bli – aktiva på den svenska spelmarknaden.

iGaming-forum har haft som mål att göra spelverksamheten mer trygg, reglerad och ansvarsfull. Ämnena som kommer att diskuteras under evenemanget kommer vara i linje med denna strävan.

Vilka intressanta talare kommer att komma till iGaming-forum?

Det kommer komma 37 talare till iGaming-forum. Dessa personer är verksamma inom bland annat olika spelföretag som Unibet, Mr Green, SportPesa, Oulala, Betsson, Travronden, etc., CFO, riksdagen, Danish Gambling Authority, CEO, e-sport och liknande.

De talare som kommer att delta är: Bengt Jönsson, Tristan Sjöberg, Emil ”Heaton” Christensen, Frank Andersson, Gustaf Hagman, Werner Becher, Per Norman, Michael Caselli, Vidar Duvnäs, Patrik Nybladh, Anders Holmgren, Daniel Gruederich, Morton Ronde, Gustaf Hoffstedt, Johan Lindberg, Klaus Koch, Tomas Johansson, Henrik Persson Ekdahl, Rickard Nordin, Ola Wiklund, Jan Feuerhake, Anders Årbrandt, Quirino Mancini, Brendan Dowell, Birgitte Sand, Dr. Simon Planzer, Joakim Mörnefält, Jeffrey Haas, Joakim Svensson, Kaaren Hilsen, Benjamin Carlotti, Jakob Kristensen, Justin Cosnett, Andrew Cochrane, Peter Alling, Daniel Lehnberg och Karim El.