Svenska spel och SG Digital storlanserar inom kasino

Svenska spel och SG Digital storlanserar inom kasino

Svenska spelmarknaden står verkligen inför ett stort antal omfattande förändringar. Den så kallade Spellicensutredningen har gjort klar för att det kommer ske omfattande omreglering på svenska spelmarknaden. Spelmonopolet kommer att fasas ut till förmån för ett licensbaserat system. I och med detta så kommer Svenska spel även att gå igenom ett stort antal förändringar. De har uttryckt en ambition att satsa på onlinebaserat kasino, vilket ställer höga krav på marknadsanpassning.

Till följd av detta så har Svenska spel valt att upprätta ett nära samarbete med SG Digital för att de ska ha möjligheten att konkurrera i en bransch under ständig förändring. Men vad kommer detta att innebära för svenskt onlinekasino? Tack vare SG digital kommer Svenska spel att kunna erbjuda fler än 2000 speltitlar, vilket omfattar såväl egna titlar som produkter från tredjepartsleverantörer.

Ett unikt samarbete

SG Digital har gjort sig kända som en av de största internationella aktörerna inom onlinebaserade kasinon och spelautomater. Detta kan endast tolkas som att Svenska spel planerar att etablera sig som en framåtskridande aktör på spelmarknaden. För svenska, och möjligtvis även internationella, spelare kommer det därför att bli spännande tider för onlinebaserat spelande. Enligt Spelutredningen så kommer de planerade reformerna att utföras 1 januari 2019, och det är även då Svenska spel planerar att lansera sin onlinesatsning.

Svenska spelare kommer att bjudas på unika spelmöjligheter

För SG Digital är detta en unik möjlighet, då det är historiskt sett unikt att en statlig aktör väljer att upprätta ett exklusivt samarbete med en privat aktör. Enligt representanter från såväl Svenska spel som SG Digital är samarbetet en följd utav långvarig ömsesidig respekt, där båda aktörer känner ett stort mått av förtroende för varandra. För spelare innebär detta såklart en omvälvande förändring till följd av ett snabbt växande utbud.