svenska licenssystemet

Sverige överger nu spelmonopolet men vissa särdrag kvarstår

Sverige har länge varit känt för sitt spelmonopol. Privata aktörer har helt enkelt varit förhindrade från att erbjuda tjänster inom spel- och bettingsektorn. Sedan den omtalade Spellicensutredningen föreslog att monopolet skulle slopas till förmån för ett licenssystem så har övergången varit ett hett omdebatterade ämne.

Licenssystemet kommer att införas 1 januari 2019 och kommer att för första gången i Sveriges historia möjliggöra för privata aktörer att erbjuda kasinotjänster. Detta blir en väldig kontrast till det nuvarande monopolet som innebär att endast de så kallade koncessionsbolagen Svenska Spel och Trav och Galopp (ATG) samt ett antal utvalda lotterier får bedriva spelverksamhet.

Ett omfattande arbete kvarstår

I skrivande stund så pågår ett omfattande arbete för att realisera övergången till licenssystemet. De flesta analytiker förutspår att ett stort antal inhemska och utländska aktörer kommer att ansöka om licens för att bedriva kasino- och spelverksamhet i Sverige. Men detta kommer även att innebära att de företag som saknar licens inte längre kommer att kunna ta emot kunder från Sverige. Än så länge kan ingen med någon större säkerhet säga vad detta faktiskt kommer att innebära. Medans vissa är övertygade om att i stort sett samtliga kasinoföretag kommer söka licens, så tror vissa att en del bolag helt enkelt kommer att anse att det svenska licenssystemet blir för byråkratiskt och därmed undvika fortsatt svensk etablering.

Reaktionerna från representanter från de olika kasinobolagen har däremot var överhängande positiva. De flesta större aktörer ser det hela som en chans att få en sorts kvalitetsstämpel som gör att svenska spelare kan känna sig trygga med att de spelar på ett kvalitativt kasino.

Vissa är kritiska mot detaljer i reformen

Trots denna omfattande reform så kvarstår vissa inslag av det mer än åttio år gamla monopolet. Medans privata kasinon kommer att behöva betala en skatt på 18%, så kommer statligt ägda spelverksamheter att vara undantagna denna skatteplikt. Kritiker anser att det statliga bolaget Svenska spel därmed får ett orättvist övertag i förhållande till privata kasinobolag.

Hur som helst är licenssystemet en tydlig markering. Den nuvarande regeringen har uttryckt att oreglerad kasinoverksamhet innebär en risk för såväl spelare som samhället i stort. Genom att erbjuda möjligheten för seriösa aktörer att ansöka om licens så hoppas de kunna säkerställa att svenska konsumenter får en kvalitativ kasinoupplevelse och att staten, genom skatteintäkter, lika så drar nytta om den växande kasinomarknaden.

Enligt Lotteriinspektionen har den utländska aktiviteten på den svenska spelmarknaden varit så omfattande att det varit svårt att få en övergripande bild gällande vilka tjänster som svenskar faktiskt använder. Detta har i sin tur inneburit att det varit nästan omöjligt att kvalitetssäkra tjänsterna. Därmed ser de positivt på införandet av ett licenssystem, som per automatik skapar ett sätt att få ett grepp om hur den svenska spelmarknaden faktiskt ser ut.

Även om inga verkar vara emot licenssystemet, åtminstone inte av principiella skäl, så fortsätter skatteundantaget för statlig spelverksamhet att väcka förtret. En del privata aktörer har gått så långt som att säga att det innebär att Sverige kliver in i den moderna speltiden med en orättvis vinkel som gör att privata aktörer aldrig kommer få samma chans som Statliga spel. Hur saker och ting faktiskt kommer att utveckla sig kan endast tiden utvisa.